ul. Mickiewicza 23,24; 72-300 Gryfice cechgryfice@op.pl 91 384 3391, 506125402

Cele i zadania

Witam serdecznie,

Chcielibyśmy Państwa zaprosić do współpracy z Cechem  Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach. W związku z tym przesyłam informacje dotyczące naszej aktualnej oferty. Jeśli chodzi o korzyści z członkostwa w Cechu to przede wszystkim:

 • Cech reprezentuje rzemiosło wobec władz administracyjno-samorządowych;
 • informuje i doradza w zakresie przepisów prawa rzemieślniczego, prawa pracy, przepisów finansowo-księgowych, ubezpieczeniowych , bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • nadzoruje działalność szkoleniową uczniów rzemiosła zgodnie z ustawą o rzemiośle, współpracuje ze szkołami zawodowymi i innymi instytucjami szkolno-zawodowymi, prowadzi nabór uczniów rzemiosła;
 • inicjuje samokształcenie mistrzów rzemiosła i podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników zakładów rzemieślniczych, pomagając w zdobywaniu, podwyższaniu kwalifikacji zawodowych – Czeladnik, Mistrz z dokumentem Europass;
 • doradza w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy (prowadzi szkolenia bhp  dla pracodawców i pracowników oraz uczniów);
 • prowadzi sprawy związane z refundacją nauki zawodu i współdziała w tym zakresie z OHP ;
 • sporządza wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika;
 • pomaga w zdobyciu środków na prowadzenie działalności gospodarczej, tworzenia nowych miejsc pracy;
 • doradza w sprawach spornych rzemiosła z organami administracji samorządowej i pozostałych – w zakresie spraw dotyczących rzemiosła;
 • w ramach prowadzonego  Centrum Kształcenia Ustawicznego Cech,  prowadzi działalność szkoleniową (kursy pedagogiczne, okresowe szkolenia BHP);
 • świadczy usługi biurowe – m.in. spisywanie umów o naukę rzemiosła wraz z udzieleniem instruktażu  prawno-organizacyjnego i wyposażania zakładu szkolącego w dokumentację pedagogiczno-szkoleniową;
 • pomaga w sporządzeniu dokumentacji powypadkowej pracowników zakładów rzemieślniczych przez specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • promuje branżę rzemieślniczą;
 • bezpłatna promocja firmy (przede wszystkim na stronie www.cech-gryfice.pl, facebooku).

Jesteśmy także elastyczni i otwarci na inne formy współpracy. Możemy np. pomóc zorganizować Państwu spotkanie z naszymi firmami (potencjalnymi klientami Państwa firmy) w formie szkolenia lub spotkania informacyjnego służące promocji Państwa firmy.     W takim przypadku zapewniamy Państwu: promocję spotkania, rekrutację uczestników, salę.

Skip to content