ul. Mickiewicza 23,24; 72-300 Gryfice cechgryfice@op.pl 91 384 3391, 506125402

Aktualności i wydarzenia

Co w trawie piszczy
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach serdecznie Zaprasza na Event podsumowujący realizację zadania: „Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030. Event odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 r., o godzinie 12.00, w...
Czytaj dalej...
      W dniu 21 grudnia 2022 r. odbył się w lokalu FOLGA, położonym w Gryficach przy ulicy Nowy Świat 8, EVENT podsumowujący  realizację przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach Zadania: „Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle”,  sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego...
Czytaj dalej...
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach serdecznie Zaprasza na Event podsumowujący realizację zadania: „Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030. Event odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 r., o godzinie 12.00, w...
Czytaj dalej...
Egzaminy czeladnicze dla uczniów III klas Branżowych Szkół I Stopnia będących młodocianym pracownikiem. Zgodnie z art. 44q ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.), jednym z warunków ukończenia branżowej szkoły I stopnia przez ucznia będącego młodocianym pracownikiem realizującym przygotowanie zawodowe u...
Czytaj dalej...
Stawki za egzaminy  obowiązujące w 2022 roku Egzamin czeladniczy: 760,71 PLN Egzamin mistrzowski: 1521,43 PLN Egzamin sprawdzający (przyuczenie do wykonywania określonej pracy): 271,68 PLN Egzamin poprawkowy teoretyczny lub praktyczny wynosi 50% stawki wniesionej
Czytaj dalej...
Dokumenty niezbędne do dopuszczenia do egzaminu dla uczniów klasy III branżowej szkoły i stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu nauki zawodu u rzemieślnika: Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym realizację nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem...
Czytaj dalej...
Skip to content