ul. Mickiewicza 23,24; 72-300 Gryfice cechgryfice@op.pl 91 384 3391, 506125402

Historia cechu

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach powstał w roku 1950. Skupiał on wówczas  wszystkie istniejące zakłady pozostałe ze związków branżowych z powiatu gryfickiego.

Od chwili powstania Cechu Rzemiosł Różnych w Gryficach t.j. od roku 1950 do roku 1984 Starszym Cechu był Edmund Szmyt, prowadzący zakład kowalsko – ślusarski, wodnokanalizacyjny i CO,  a następnie mechaniki pojazdowej. Funkcję Starszego Cechu piastował niespełna 35 lat ( w półrocznej przerwie funkcję tę pełnił Tadeusz Żelazo). W okresie sprawowania funkcji Starszego Cechu przez Edmunda Szmyt, zmieniali się tylko członkowie zarządu. W tym czasie aktywnymi działaczami gryfickiego cechu byli : Florian Wilczyński, Czesław Dylewski, Marian Kubalica, Aleksander Frank, Jan Zawierucha, Henryk Wróblewski, Wilii Golz, Marian Smerdel, Władysław Kozłowski, Adam Romańczuk, Henryk Szymkowiak, Franciszek Zrałko, Rajmund Kostkowski, Paweł Dubak, Jan Dobrzyński, Jan Muszyński, Bazyli Sybidło, Henryk Jankowski, Zygmunt Stępkowski, Czesław Chmielewski, Tadeusz Dylewski, Olgierd Lorenz.

Początkowo Cech prowadził działalność w wynajmowanych pomieszczeniach położonych przy ul. Wojska Polskiego. W roku 1960 Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Różnych w Gryficach podjęło decyzję o budowie Domu Rzemiosła, który oddano do użytku   w grudniu 1967 roku. Inwestycję  zrealizowano w oparciu o czyny społeczne, dobrowolne wpłaty rzemieślników oraz pomoc władz państwowych, Izby Rzemieślniczej w Szczecinie  i Centralnego Związku Rzemiosła.

W latach 1970-1990 Cech skupiał ponad 500 członków reprezentujących różne branże. Zmiana w 1989 roku ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej znosząca obowiązek przynależenia do organizacji cechowych spowodowała stopniowe zmniejszenie się ilości zakładów rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu. Nowe przepisy prawne wymusiły konieczność wprowadzenia zmian w statucie Cechu, dokonano również wyboru nowych władz. Pełnienie funkcji Starszego Cechu powierzono Stanisławowi Mackojć, który piastował tę funkcję do 7 stycznia 1996 roku. Od tego czasu do dnia 7 czerwca 1997 roku funkcję Starszego Cechu powierzono Kol. Bogusławowi Poźniak. Natomiast od dnia 7 czerwca 1997r. do dnia 23 maja 2009 roku funkcje Starszego Cechu piastował Leopold Żurek, w którego rodzinie tradycje rzemieślnicze sięgają XIX wieku. Następnie funkcję Starszego Cechu powierzono Kol. Andrzejowi Poźniak, który pełni tę funkcję do dni dzisiejszego.

Dnia 14 czerwca 1986 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Członków Cechu, w trakcie którego nastąpiła uroczystość wręczenia Cechowi nowego sztandaru oraz po raz pierwszy insygniów dla Starszyzny Cechowej. Uroczystość poprzedziła odprawiona w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  w Gryficach,  przez Proboszcz parafii ks. Stanisława Kopystyńskiego, Msza Święta, w trakcie której został  poświęcony zarówno sztandaru, jak i insygnia.

Na co dzień ważną rolę w funkcjonowaniu cechu pełni kierownik biura Cechu. Pierwszym Kierownikiem Biura Cechu Rzemiosł Różnych był Tadeusz Płócienniczak, który pełnił tę funkcję do roku 1964. W dniu 4 kwietnia 1965 roku na stanowisko kierownika biura powołany został Bolesław Jasiński. Następnie w dniu    1 października 1969 roku na kierownika biura został powołany Mateusz Skoczylas,  którego w 1977 roku zastąpił Kazimierz Szymczyk. Z dniem 1 października 1984 r., w związku z przejściem na emeryturę Kazimierza Szymczyka, Zarząd Cechu powołał na stanowisko kierownika biura Łucję Kubiak. Następczynią Łucji Kubiak, została w dniu 1 września 1990 roku Maria Szmyt, która pełniła funkcje kierownika biura, a następnie Dyrektora biura do dnia 11 grudnia 2007 r., tego dnia  na  stanowisko powołany został przez Zarząd Cechu Andrzej Pinczewski, sprawujący tę funkcję do dnia dzisiejszego.

Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno – zawodową i gospodarczą organizacją samorządu rzemiosła i przedsiębiorców, działającą na podstawie ustawy o rzemiośle oraz statutu. Zrzesza na zasadzie dobrowolności zakłady rzemieślnicze oraz przedsiębiorców różnych branż działających na terenie powiatu gryfickiego.

Obecnie Cech zrzesza 78 członków prowadzących działalność w następujących branżach :

 • budownictwo
 • cukiernictwo
 • fryzjerstwo
 • gastronomia
 • handel
 • mechanika pojazdowa
 • piekarnictwo
 • ślusarstwo
 • usługi hydrauliczne i sanitarne
 • usługi elektryczne.

Corocznie  w zakładach rzemieślniczych 80 uczniów podejmuje praktyczną naukę zawodu,   z których większość  uzyskuje tytuł czeladnika.

Podstawowa działalność Cechu polega na udzielaniu zrzeszonym członkom wszechstronnych informacji oraz pomocy w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, podatkowych, ubezpieczeń społecznych oraz ich zmianach.

Cech sprawuje nadzór nad przebiegiem szkolenia zawodowego pracowników młodocianych, współpracuje ze szkołami zawodowymi na etapie naboru uczniów, wyposaża zakłady zrzeszone w programy  nauczania poszczególnych zawodów oraz inną niezbędną dokumentację, udziela informacji oraz porad prawnych związanych ze szkoleniem pracowników młodocianych.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach, wychodząc naprzeciw potrzebom doszkalania i podwyższania kwalifikacji członków oraz ich pracowników, powołał w 2008 roku  Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą w Cechu.

W ramach działalności, centrum organizuje m.in. :

 • okresowe kursy BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami,
 • okresowe kursy BHP dla pracowników,
 • kursy pedagogiczne dla instruktorów szkolących uczniów,
 • kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1 Kv,
 • inne kursy zawodowe w zależności od potrzeb.

Przystosowując metody działania do zmieniających się realiów gospodarczych i politycznych Cech nie zapomina o kultywowaniu tradycji i wartości, zwłaszcza etycznych, które zawsze były siłą rzemiosła i które mają rangę w każdej  rzeczywistości. Członkowie Cechu aktywnie włączają się w szereg akcji społecznych i kulturalnych. Biorą udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej. Cech działa aktywnie na rzecz swoich członków nie tylko w sferze spraw związanych z prowadzeniem działalności rzemieślniczej i szkoleniowej, ale organizuje także wiele imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalnych. Do tradycji należą coroczny „Mikołaj” dla dzieci oraz spotkania noworoczne, na które poza aktywnymi rzemieślnikami zapraszani są   weterani rzemiosła, którzy przeszli na zasłużoną emeryturę.

W roku 2000 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach został odznaczony  Złotym  Medalem  im. Jana Kilińskiego.

Natomiast w  dniu 27 kwietnia 2012 r. w trakcie uroczystości z okazji Święta Rzemiosła Zachodniopomorskiego wieloletni Starszy Cechu Leopold Żurek otrzymał z rąk Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika, najwyższe rzemieślnicze odznaczenie – Szablę im. Jana Kilińskiego.

Zaś w roku 2015, dzięki hojności członków Cechu oraz pomocy organizacji rzemieślniczych i innych instytucji został zakupiony nowy sztandar Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach. Sztandar został poświęcony przez arcybiskupa Andrzeja Dzięgę w trakcie Święta Rzemiosła Zachodniopomorskiego, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2015 r. w Kamieniu Pomorskim.

Kolejnym wieloletnim członkiem Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach, a także wieloletnim Prezesem Spółdzielni Rzemieślniczej „Budowlana”, który otrzymał również najwyższe odznaczenie rzemieślnicze – Szablę im. Jana Kilińskiego, z rąk Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego jest  Jan Kaczmarek. Wręczenie tego odznaczenia miało miejsce w dniu 30 kwietnia 2016 r. w trakcie uroczystości Święta Rzemiosła Zachodniopomorskiego, które odbyły się w Gryfinie.

Kolejnym członkiem Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach, który otrzymał Szablę im. Jana Kilińskiego jest Henryk Sosnówka, który otrzymał rzeczone odznaczenie z rąk Władysława Jefremienko – Prezesa Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, podczas uroczystości z okazji Święta Rzemiosła Zachodniopomorskiego, które  zostały zorganizowane  przez Cech Rzemiosł Różnych w Wałczu, w 2017 roku.

 

Skip to content