ul. Mickiewicza 23,24; 72-300 Gryfice cechgryfice@op.pl 91 384 3391, 506125402

Podsumowanie Eventu „Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle”

 

 

 

W dniu 21 grudnia 2022 r. odbył się w lokalu FOLGA, położonym w Gryficach przy ulicy Nowy Świat 8, EVENT podsumowujący  realizację przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach Zadania: „Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle”,  sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.

 

Rządowy program „Polski Inkubator Rzemiosła” dotyczy organizacji rzemieślniczych i zakłada wsparcie ich rozwoju jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce oraz znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje jego rozwojowi. Program realizuje jedno z podstawowych założeń Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, jakim jest aktywizacja sektora pozarządowego. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce, jak również podkreśla znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje do jego rozwoju.

 

Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

 

W ramach zadania przewidziano wsparcie konkursów dotyczących zawodów rzemieślniczych, jako działania nastawionego na zapoznawanie z ofertą nauki i pracy w rzemiośle dzieci i młodzieży. Celem konkursów jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy, a ich szczególną wartością jest wczesne propagowanie edukacji w zawodach i szacunku dla fachowej pracy. Takie inicjatywy jak konkursy zawodowe są warunkiem zmiany nastawienia absolwentów szkół podstawowych odnośnie wyboru ścieżek edukacji poprzez podniesienie prestiżu oferty nauki zawodu w rzemiośle. Ale też atrakcyjność edukacji i następnie pracy w rzemiośle podnoszą nie tylko konkursy o zawodach, ale także konkursy zawodowe, w których uczestniczą młodociani pracownicy rzemiosła. Stąd w zadaniu ujęto możliwość finansowania przez organizacje rzemieślnicze nagród w ramach zarówno konkursów o zawodach dla dzieci i młodzieży skierowanych do przedszkoli i szkół podstawowych oraz konkursów zawodowych dla młodzieży kształcącej się w zakładach rzemieślniczych.

 

W ramach zadania „Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle” zostały przeprowadzone:

Konkurs o zawodach dla uczniów trzech szkół podstawowych Gminy Gryfice:

  • Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach,
  • Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach,
  • Szkoły Podstawowej w Trzygłowie.

 

Konkurs teoretyczny dla uczniów Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Gryficach.

 

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych został podzielony na 3 poziomy:

  1. Pierwszy poziom to klasy 0-3, w którym uczestnicy mieli za zadanie stworzyć dzieło, którego tematem przewodnim było „Kształcenie dualne w rzemiośle”, praca miała zostać stworzona w formie plakatu,
  2. Drugi poziom to klasy 4-6, w którym uczestnicy mieli za zadanie stworzyć dzieło, którego tematem przewodnim było „Kształcenie dualne w rzemiośle”, praca miała zostać stworzona w formie zdjęcia,
  3. Trzeci poziom to klasy 7-8, w którym uczestnicy mieli za zadanie stworzyć dzieło, którego tematem przewodnim było „Kształcenie dualne w rzemiośle”, praca miała zostać stworzona w formie filmu.

 

W konkursie o zawodach wzięło duża ilość uczniów szkół podstawowych. Efekt prac uczniów można było podziwiać podczas Eventu – zaprezentowane zostały wszystkie prace uczestników konkursu.

 

Natomiast uczniowie szkoły branżowej musieli zmierzyć się z testem, który obejmował wiedzę w czterech zawodach:

  1. Elektryk,
  2. Fryzjer,
  3. Kucharz,
  4. Mechanik pojazdów samochodowych.

 

Test składał się z dwóch modułów, a na ocenę końcową danego uczestnika miała wpływ punktacja zdobyta w obu modułach.

 

Podczas Eventu zostały wręczone nagrody dla trzech najlepszych prac z każdej kategorii. Natomiast pozostali uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe Dyplomy. Wręczenia nagród oraz dyplomów dokonał Starszy Cechu Andrzej Poźniak warz z Dyrektorem biura Andrzejem Pinczewskim.

W trakcie spotkania uczniowie oraz ich rodzice mieli okazje porozmawiać z rzemieślnikami i nauczycielami o zawodach rzemieślniczych, kształceniu w systemie dulanym.

 

 

 

 

Skip to content